Hutabarat, Haleluya. " Resensi: Relasionalitas, Filsafat Fondasi Interpretasi—Aku, Teks, Liyan, Fenomen." GEMA TEOLOGIKA: Jurnal Teologi Kontekstual dan Filsafat Keilahian [Online], 4.2 (2019): 261-265. Web. 9 Aug. 2022